ConQare

/

Winst met webshops

 

Financiering


Veel webshops zijn onder-gefinancierd en verkeren daardoor in een staat van continue 'cashflow-shortage'. Het resultaat is een stroom van continue financiële spanning, gaten dichten met gaten, lage vooorraad-positie, logistieke krapte, spanningen met leveranciers, moeilijkheden met overheden en fiscus, spanning bij personeel enzovoorts.


Daarbij bestaat het gevaar dat eventuele tegenvallers snel kunnen leiden tot een (persoonlijk) faillissement of andere soorten drama's waarbij leveranciers goederen terugtrekken, klanten afhaken, relaties op het spel staan en zelfs de gezondheid wordt aangetast. En dat allemaal alleen maar door slechte financiering...


De eerste en belangrijkste vraag is of een bedrijf überhaupt financierbaar is. En zo ja, met welk soort financiering het bedrijf dan het beste geholpen is. Hiervoor is een zogeheten “Quick Financial Scan” ontwikkeld. Na aanlevering van de basis-gegevens wordt binnen enkele dagen een overzicht gegeven op deze twee vragen. Een “Quick Financial Scan” kost slechts €365,= ex BTW. Klik hier om de “Quick Financial Scan” voor uw bedrijf aan te vragen.


Wilt u weten of de “Quick Financial Scan” voor uw bedrijf zinvol is? Vul dan de vragenlijst in en ontvang binnen een dag antwoord. Zo voorkomt u teleurstellingen en onnodige kosten en bespaart u werk waar dat niet nodig is...