ConQare

/

Winst met webshops

 

Verkoop van webshops


In principe zijn alle webshops van de ConQare Groep te koop. Bij belangstelling kan contact worden opgenomen met de directie van ConQare via de mail-optie rechts..


Alle webshops worden verkocht inclusief voorraad, personeel, lopende contracten en bestaande verplichtingen. Logistiek, administratie, marketing en PZ worden centraal verzorgd binnen en door ConQare in de vorm van SLA-contracten. Bij aankoop worden deze overeenkomsten dus altijd meegenomen. Na de overname is afkoop van deze contractuele verplichtingen mogelijk.


Elke webshop heeftt een eigen juridische entiteit (Besloten Vennootschap) waarvan de aandelen worden verkocht aan de koper 'as is' ten tijde van de overeenkomst. Financiële verplichtingen tussen de webshop en Conqare Groep BV worden over-en-weer volledig voldaan ten tijde van de overdracht van de aandelen en vormt onderdeel van de contractuele overeenkomst.


Due diligence is mogelijk mits uitgevoerd op kosten van koper en uitgevoerd door een, door ConQare Groep BV aan te wijzen, Register Accountant. Dit in verband met de gevoeligheid van gegevens in ConQare Groep BV ten aanzien van de overige activiteiten en webshops. Overigens is de RA die  de due diligence uitvoert een andere dan de 'huisaccountant' van ConQare Groep BV. Hiermee wordt voldaan aan de vereiste en gewenste onafhankelijkheid van de rapportage door de RA die de due diligence uitvoert.